سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی انتقال آب بین حوضه ای (چالشها و فرصتها)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فریدون گودرزوند چگینی – دانشجوی مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
علیرضا مردوخ پور – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان

چکیده:

با افزایش تقاضا برای استفاده از منابع محدود آب شیرین کشورهای خاورمیانه که به لحاظ رشد جمعیت و شهر نشینی در رتبه بالای آمارهای جهانی قرار دارند و با داشتن پنج درصد جمعیت جهان تنها به یک درصد از آبهای قابل مصرف در جهان دسترسی دارند بحران کمبود آب غیر قابل اجتناب است. براساس برآوردهای انجام شده تا سال ۲۰۲۵ جمعیت خاورمیانه به حدود ۳۴۸ میلیون نفر خواهد رسید که حدود ۴۸۰ میلیارد متر مکعب آب برای مصرف این جمعیت در سال نیاز خواهد بود. در این مقاله به بررسی وضعیت منابع آبی کشور های منطقه خاورمیانه پرداخته می شود و چشم انداز بیلان منابع آب در آینده به نقد کشیده می شود.