سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

شایان حسینی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
گئورک قره پتیان –
فرشته فرزیان پور – دانشگاه علوم پزشکی تهران
شادی حسینی – دانشگاه پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه با پیشرفته ایی که درصنعتبرق و فناوریهای ساخت انواع و اقسام نیروگاه های تولید برق اعم ازفناپذیروتجدید پذیر رخ داده است تصمیم گیری درانتخاب نوع و قسم یک نیروگاه ایده آل بسیارمهم و استراتژیک میباشد چرا که هرگونه کوتاهی و قصور درتعیین پارامترهای کوتاه میان و بلندمدت تاثیر گذار درتصمیم گیری اعم ازعوامل فنی اقتصادی زیست محیطی اجتماعی سیاسی و غیره ممکن است سبب خسارات جبران ناپذیر گردد همچنین باید فاکتورهای زمان و آینده نگری را درمعادلات تصمیم گیری وارد نماییم انتخاب نوع نیروگاه برق مناسب برای بهره برداری درطرح های متصل به شبکه یا مستقل از آن اصلی ترین بخش کار است لذا بدلیل وجود متغیرهای فراوان و عوامل گوناگون موجود درمتن و حاشیه این چنین کاری انتخاب بستر ونوع نیروگاه بسیاردشوار و زمان بر می باشد این انتخاب درنهایت تحت تاثیر معیارهای فنی و غیرفنی فراوان است که هریک خود به زیرشاخه های دیگری تقسیم میشوند دراین قماله روش تصمیم گیری سلسله مراتبی AHP برای گزینش نوع نیروگاه برق مناسب و ایده آل جهت بهره وری درتولید و نیز کسب رضایت دربهره برداری مصرف کننده ارایه شده است که قابل تعمیم به دیگر مفاهیم احداث و بهره برداری درمقوله انواع فناوریهای نیروگاه های برق می باشد.