سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش آینده پژوهی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمود یعقوبی – فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، تهران، خیابان دربند، کوچه شاهمرادی، شماره ۱۹
محمدمهدی غفاری – فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، تهران، خیابان دربند، کوچه شاهمرادی، شماره ۱۹
مریم پاکپور – فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، تهران، خیابان دربند، کوچه شاهمرادی، شماره ۱۹

چکیده:

رقابت و پیشرفت های چشمگیر در علم و فناوری، توسعه فناوری ارتباطات و جهانی شدن، آینده نگری را بهعنوان ابزاری برای مدیریت استراتژیک طی نیم قرن گذشته به سرعت در کشورها گسترش داده است. دولت ها،سازمان ها و موسسات خصوصی و ملی، خواسته و ناخواسته وادار به سازماندهی تشکیلاتی به شکل های مختلفبرای دیده بانی و رصد آینده خود شده اند. در این مقاله تلاش شده است تا ضمن پرداختن به اهمیت آیندهنگری فناوری، تاریخچه، روش های آینده نگری، ساختار و اهداف آینده نگری در چند کشور منتخب جهانمطالعه و مقایسه شود. همچنین، سعی شده است سیاست های کلان این کشورها، چه در علوم انسانی واجتماعی و چه در حوزه فناوری های صنعتی، شناسایی و اولویت بندی شود. نتایج به دست آمده می تواندتصمیم سازان و برنامه ریزان کشور در حوزه سیاست گزاری علم و فناوری را یاری دهد و علاوه بر آن تجربه هایحاصل از فرآیند آینده نگری فناوری می تواند توسط سازمان های مختلف، چه در بخش اجتماعی و چه دربخش فناوری، به کار گرفته شود.