سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین غفاریان روح پرور – کارشناس پروژه، دانشجوی فوق لیسانس سازه های هیدرولیکی
علی نصیریان – مدیر پروژه مطالعاتی، دانشجوی دکتری عمران آب
جواد خاموشی ارخودی – کارشناس پروژه، دانشجوی فوق لیسانس سازه های هیدرولیکی

چکیده:

با توج ه به مشکل کمبود آب در اکثر مناطق ایران، اصلاح شیوه های آبیاری به منظور افزایش راندمان آبیاری ، در افزایش محصول و سودآوری کشاورزان حائز اهمیت است . در اجرای طرح های آبیاری و زهکشی همواره امکان اجرای بهترین طرح فراهم نیست ؛ در این گونه مواقع مناسب است که طرح به گونه ای اجرا شود که قابلیت توسعه و تغییر سیستم آبیاری در آینده امکان پذیر باشد. در این مقاله، طرح آبیاری و زهکشی اراضی پایاب سد تبارک در سطح ۱۸۶۷ هکتار ، شامل ۱۱۴۵ هکتار آبیاری ثقلی مورد بررسی قرار گرفت ه است . در این طرح با توجه به مشکلات اجتماعی ، علیرغم اینکه بهترین سیستم آبیاری، استفاده از آبیاری نواری (طرح تیپ ١) می باشد، عملا امکان اجرای آن وجود ندارد. با توجه به اینکه این احتمال وجود دارد که در سال های آتی اجرای این طرح امکان پذیر شود، سیستم آبیاری ثقلی به گونه ای طراحی شد که در اجرای طرح توسعه تمامی اجزا ء اجرا شده قابل استفاده بوده و تغییر سیستم آبیاری با کمترین هزینه امکان پذیر باشد ،این امر با وجود افزایش اندک در هزینه ها، با توجه به امکان توسعه از هدر رفت منابع زیادی از نظر زمانی، هزینه و همچنین مشکلات اجتماعی در آینده جلوگیری می کند