سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مرضیه طاهری – مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان
منوچهر خردمندنیا – دانشگاه اصفهان

چکیده:

سری های زمانی متعددی وجود دارند که مدل های خطی مرسوم برای آنها چندان مناسب نیست. از جمله می توان به سری های زمانی دوره ای با دوره تناوب نامنظم و نامشخص اشاره کرد. مدل های خطی برای مدل سازی این سری ها ناکارآمد است و در بحث آینده نگری، حافظه لازم برای بخاطر سظپردن دوره های نامنظم را ندارند. در سال های اخیر، مدل های غیر خطی متنوعی پیشنهاد داده شد. در بین مدل های پیشنهادی، مدل اتورگرسیو آستانه ای بسیار مورد توجه قرار گرفت. ا ین مدل، به صورت قطعه ای خطی است. لذا بسیاری از ایده های مربوط به مدل های خطی قابل تعمیم به این مدل می باشند. یک ویژگی مهم و جالب این مدل قابلیت آن در بخاطر سپردن دوره های تناوب نامعلوم و نامنظم است. در این مقاله روش «اسکلتی» برای آینده نگری مدل اتورگرسیو آستانه ای معرفی شده است. پس از بیان مبانی نظری، برای سری زمانی لکه های خورشیدی که دارای دوره تناوب نامنظم و نامشخص است، آینده نگری اسکلتی ارائه می شود.