سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

چکیده:

با توجه به اهمیت مدیریت انرژی و تعیین مسیر هدفمند برای آن، پیش بینی نقشه راه وبیان خصوصیات آن ضروری به نظر می رسد. هدف از این مقاله، نگرش عملی تر به مدیریت انرژی(تولید و مصرف)، ذکر مسیرهای پیش رو و ترسیم نقشه راه با هدف تحقق مفهوم انرژی پاک، انرژی تجدید پذیر و انرژی ارزان است. برای دست یابی به این هدف، از مطالعات ره نگاری کشورهای توسعه یافته در بخش مدیریت انرژی و نتایج پیش بینی شده این مطالعات، بهره برداری شده است. محورهای این مطالعه بر سه رکن اساسی استوار است: تولید انرژی از منابع پاک، گسترش فناوری های تولید انرژی از منابع نامحدود و تجدید پذیر و تشریح مراحل و فناوری های لازم برای گذار از انرژی های انرژی های محدود به انرژی های نامحدود. تقش هر یک از این ارکان در هدفمندسازی انرژی، با معرفی مطالعات تجربی سال های اخیر در کشورهای توسعه یافته و نتایج حاصل از این مطالعات، بیان می گردد. نقشه راه پیش بینی شده برای مدیریت انرژی، به مراحل تولید، انتقال و مصرف اشاره دارد و از این رو، توسعه فناوری های لازم برای کاهش تلفات وافزایش بازدهی در هر یک از این مراحل، از محورهای مورد بحث در این مقاله می باشد.