سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سیدمهدی مظلوم زاده – پارک علم و فناوری خراسان امور موسسات مشهد

چکیده:

دراین پژوهش ازابزار آینده نگاری مبتنی برسناریونویسی برای بررسی جهت گیری های راهبردی دهه دوم عمر پارکهای علم و فناوری کشور استفاده شده است با این ابزار دو کلان روند دارای بیشترین عدم قطعیت که اولی کیفیت تمرکز مدیریت توسعه فناوری درکشور و دومی وضعیت فضای کسب و کارکشور است به عنوان محورهای اصلی فضای نگاشتن سناریوها انتخاب شدند و درنهایت با تحلیل وضعیت موجود و بررسی مختصات وضعیت ممکن درجهت رسیدن به وضعیت مطلوب و امادگی برای آن پیشنهاداتی به عنوان جهت گیری های راهبردی پارک های علم و فناوری دردهه دوم تاسیس آنها درکشور ارایه شد.