سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مکرم روانبخش – پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی،
سمیرا بنی اسدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

چکیده:

تالاب ها عناصر مهمی از اکوسیستم ها به شمار می روند که عملکرد حیاتی و بنیادی از جمله بهبود کیفیت آب، ایجاد زیستگاه ها و مکانهای تفرجگاهی، حفاظت در مقابل سیل، تثبیت سواحل و کنترل رسوبات ایفا می کنند، اما بسیاری از فعالیت های انسانی بطور معنی دار موجب تخریب فیزیکی و عملکردی تالاب می شوند که موجب تاثیرات عمیق بر محیط زیست و اکوسیستم خواهد داشت. ارزیابی اکوسیستم هزاره برنامه ای تحقیقاتی است که به تغییرات اکوسیستم در دهه های اخیر می پردازد و آینده احتمالی اکوسیستم ها و رفاه انسانی تا سال ۲۰۵۰ را طی چهار سناریوی هماهنگی جهانی، نظم براساس قدرت، سازش موازئیکی و باغ تکنیکی بررسی می کند. پنجمین گزارش ارزیابی اکوسیستم هزاره به موضوع رابطه بین تالابها، اکوسیستم های وابسته و رفاه انسانی پرداخته است. در این گزارش مسئله نیاز اورژانسی در مدیریت معاملات بین تولید محصولات کشاورزی، استفاده از آب، کاربری اراضی و تنوع زیستی، استفاده از آب و تنوع زیستی به منظور اطمینان یابی از مدیریت پایدارتر اکوسیستم های تالابی و خدماتی که آنها برای جوامع انسانی فراهم می کنند به شکل برجسته ای مورد توجه قرار گرفته است. هدف اصلی این گزارش تقویت رابطه بین یافته های علمی و تصمیم گیری برای حفاظت و کاربری معقول از تالابهاست در این مقاله ضمن معرفی این سناریوها به بررسی وضعیت احتمالی تالاب ها در آینده در چهار سناریوی ارزیابی اکوسیستم هزاره خواهیم پرداخت.