سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی عیدیانی – شرکتبرق منطقه ای خراسان مشهد
میلاد صمدی شادلو – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد گروه برق
احسان داودی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد گروه برق
حسن ابیضی – شرکت برق منطقه ای خراسان مشهد

چکیده:

با توجه به اهمیت مدیریت انرژی و تعیین مسیر هدفمند برای آن پیش بینی نقشه راه و بیان خصوصیات آن ضروری به نظر می رسد هدف از این مقاله نگرش عملی تر به مدیریت انرژی تولید و مصرف ذکر مسیر های پیش رو و ترسیم نقشه راه با هدف تحقق مفهوم انرژی پاک انرژی تجدید پذیر و انرژی ارزان است برای دستیابی به این هدف از مطالعات راه نگاری کشورهای توسعه یافته در بخش مدیریت انرژی و نتایج پیش بینی شده این مطالعات بهره برداری شده است محورهای این مطالعه برسه رکن اساسی استوار است: تولید انرژی از منابع پاک، گسترش فناوری های تولید انرژی از منابع نامحدود و تجدید پذیر و تشریح مراحل و فناوریه ای لازم برای گذار از انرژی های محدود به انرژی های نامحدود.