سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فاطمه عبداله گرجی – کارشناس ارشد امور پژوهشی بیمارستان کودکان مفید،دانشگاه علوم پزشکی ش
نیلوفر ماسوری –

چکیده:

آیا سیستم ارتباطات و بایگانی تصاویر PACS برای تولید و نگهداری تصاویر پزشکی ارزش تحمیل مشکلات و هزینه به یک سازمان را دارد؟ هدف ازمطالعه حاضر بررسی مشکلات مختلف مربوط به پیاده سازی PACS دربیمارستان ها و هزینه های درگیر درپیاده سازی این سیستم بود. دراین مقاله نصب و راه اندازی سیستم PACS دربیمارستان کودکان مفید و نتایج حاصل از آن به صورت موردی بررسی گردید یافته ها بیانگر آن بودند که درمجموع نصب PACS یک پروژه مفید است و بازده آن به مراتب از مشکلات و هزینه پروژه بیشتر است.