سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد مهرجو – کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
سعید مجاهد – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

امروزه شرکتها بر طبق یک اصل پذیرفته شده، نیازمند تهیه صورتهای مالی در جهت تشریح عملکرد خویش بوده و به این موضوع به شکل شفاف در قوانین و مقررات مالی اشاره شده است. عملکرد شرکتها بر اساس یک چارچوب قانونی مطابق با نیاز مدیران در جهت ایفای وظیفه مباشرت در باره دارائیهای سهامداران و تهیه حساب برای اعتبار دهندگانی است که بدهیهای شرکت را تضمین می نمایند. با اینحال فعالیتهای یک شرکت فقط متوجه کسانی که در آن سرمایه گذاری مالی انجام داده اند نبوده و گروههای دیگر هم بطور مستقیم و غیر مستقیم مانند کارمندان، فروشندگان، مصرف کنندگان و مناطقی که شرکتها در آنجا فعالیت می نمایند را در بر می گیرد. بنابراین می توان اینگونه بیان کرد که همه شرکتها باید نسبت به این گروهها مسئول و پاسخگو باشند. در واقع گزارشات اجتماعی سالایانه، اغلب پاسخگویی اجتماعی یا غیر مالی گسترده تری را مشخص می کنند و اطلاعاتی در مورد چگونگی انجام مسئولیتهای شرکت ارائه می نمایند. چارچوب به کار گرفته شده در این مقاله برای توضیح شیوه گزارشگری مسئولیتهای شرکت یا گزارشگری اجتماعی شرکت (CSR) می باشد و به توضیح مفاهیم اخلاقی در ارتباط با (CSR) و بررسی نظرات مربوط به ماهیت شرکتها و نحوه تعامل با جامعه ای که در آن فعالیت می کنند می پردازد.