سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جواد عدل – دانشکده تحقیقات بهداشتی

چکیده:

در قسمت اول مقاله پس از تعریف حادثه فلوچارت پروسه حادثه نشان داده شده و روشهای پیشگیری از حادثه معرفی شده اند. روشهای پیشگیری خود نمایانگر این نکته هستند که وسایل حفاظت فردی نقشی در پیشگیی ندارند. آما با توجه به فلوچارت مزبور معلوم می گردد که وسایل حفاظت فردی در جلوگیری یا کاهش نتایج و عواقب حادثه بسیار موثرند. در قسمت دوم مقاله نتایج حاصل از یک پروژه تحقیقاتی که به صورت پرسش نامه ای در مورد یک گروه نمونه ۱۰۰ نفری که از کارکنان بخشی از صنعت برق انتخاب شده بودند انجام گردیده مورد تجزیه و تحلیل مجدد قرار گرفته است. هیستوگرامهای مربوط به درصد استفاده از وسایل حفاظت فردی و دلایل عدم استفاده که از نتایج تحقیق مزبور تهیه شده نشان دادند که کارکنان صنعت برق کمربند ایمنی را خیلی بهتر از لباس کار قبول دارند و مورد استفاده قرار می دهند. لذا نتیجه گیری گردید که وقتی کارآیی وسیله حفاظت فردی کاملا با ثبات رسیده باشد به آسانی از طرف کارکنان مورد استفاده قرار می گیرد. در پایان برای مسئولین و کارفرمایان توصیه شده است که ضمن اهمیت دادن به نقش وسایل حفاظت فردی سعی نمایندکه در هر کار و برنامه ای استفاده از وسایل حفاظت فردی مخصوص آن کار را الزامی کنند و در مورد وسایل نه چندان مربوط به کار اصرار زیادی معمول ندارند.