سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین کنگره ملی توسعه خوشه صنعتی قطعات خودرو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد اسکندری – عامل توسعه خوشه قطعات خودروی سمنان
مصطفی هدایتیان – دستیار عامل توسعه خوشه قطعات خودروی سمنان

چکیده:

دنیای علم مدیریت، مملو از تجربیات بدیع سازمانهایی است که مدیران آنها برای نیل به اهداف پویایی و بهره وری به تغییرات ماهوی در ساختار خود مبادرت کرده و با جمع بندی شرایط محیطی به حرکتهای جسورانه اقدام کردند. متأسفانه پارهای از این اقدامات اصلاحی قرین موفقیت نبود و تبعات زیاد و زیانهای سنگین به وجود « کوچک، زیباست » آورد. در اوایل دهه ۱۹۶۰ در عالم مدیریت واژه مورد توجه ویژه قرار گرفت و سازمانها به تبع آن اقدام به کوچکسازی جهت نیل به مزیت انعطاف در رقابت شدند ولی تجربه اکثر این حرکتهای کوچکسازی ساختار، در شرایط پر تحول جهانی این حقیقت را روشن ساخت که اولاً هر کوچک زیبا نیست و ثانیاً کوچک شدن مترادف با تضعیف و یا محدود شدن نیز هست.