سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی عباسی سورکی – عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد
استون گروت – عضو هیات علمی تیم بذر دانشگاه واخنینگن هلند

چکیده:

دو نکته مهم در نگهداری طولانی مدت بذر دمای پایین و رطوبت کم است. هم اکنون برای پیش بینی طول عمر بذر که مربوط به فیزیولوژی آن است از آزمونهای پیری کنترل شده یا پیری مصنوعی بذر استفاده می شود. اما این آزمون ها در رطوبت و دمای بالاانجام می گیرند که مشابه شرایط طبیعی زوال بذر نیست و از این لحاظ مورد بحث و تردید است. علیرغم اینکه مطالعات زیادی نشان داده اند که در پیری طبیعی بذرمهمترین آسیب مربوط به اکسیداسیون است اما توجه کمی به نقش اکسیژن در محیط نگهداری بذر معطوف شده است. در این آزمایش که در دانشگاه واخنینگن کشور هلند انجام گرفت، برای بررسی نقش اکسیژن در پیری بذر، بذرهای گونه های مختلف زراعی در یک دوره زمانی کوتاه در اکسیژن با فشار بالای ۱۸ مگا پاسکال ( ۱۸۰ بار) قرار گرفتند. با این روش بذرها تنها در طی چند هفته پیر شدند. علائم مورفولوژیکی در بذرهای حاصله شامل تاخیر در ظهور ریشه چه، کاهش گیاهچه های نرمال و وقوع نکروز بین رگبرگی در لپه ها بسیار شبیه پیری طبیعی بود. بذرهای شاهد نیز که در طی این مدت در فشار ۱۸ مگا پاسکال نیتروژن یا در فشار هوای معمولی ۱ بار نگهداری شدند هیچ علامتی از پیری و زوال نشان ندادند. آزمایش فوق برای بذرهای کلم، کاهو، سویا و… انجام شد و موفقیت آمیز بود و نقش اکسیژن در زوال بذر در طی نگهداری به اثبات رسید. بعلاوه این روش می تواند برای مطالعه زوال بذر در شرایط مشابه دمایی و رطوبتی با نگهداری طبیعی و در مقیاس زمانی کوتاه برای پیش بینی طول عمر بذر مورد استفاده قرار گیرد.