سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نرگس زمانی علی آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم خاک، دانشگاه صنعتی اصفهان
مجید افیونی –
محمدرضا سبزعلیان –
امیرحسین خوش گفتارمنش –

چکیده:

گیاهان شناخته شده به عنوان سوپرجاذب فلز سنگین روی چندان شناخته شده نیستند ولی معمولا متعلق به خانواده Brassicaceae که انباشتگر کادمیم نیز هست، می باشند. همراهی گیاهان با میکروارگانیسم ها به ویژه قارچ های اندوفایت از جنس Neotyphodium باعث افزایش توانایی گیاه در گیاه پالایی می شود. به طوری که گیاهان دارای قارچ اندوفایت توانایی آلودگی زدایی از خاک آلوده را دارا هستند. به این منظور تحقیقی در قالب آزمایش فاکتوریل و طرح کاملا تصادفی با ۲سطح اندوفایت و ۵ سطح غلظت روی در ۳ تکرار، برای بررسی تاثیر همزیستی قارچ اندوفایت بر گیاه پالایی روی توسط گراس سردسیری لولیوم از خاک آلوده به روی انجام گرفت. در این آزمایش توانایی همزیستی اندوفایت با گیاه لولیوم بر تحمل شرایط تنش فلز سنگین روی نشان داده شد. شاخص قدرت انتقال در لولیوم های دارای اندوفایت به طور معنی داری (۴۰%) بیش از گیاهان فاقد اندوفایت بود که نشاندهنده قدرت انتقال بیشتر گیاهان دارای اندوفایت بود. در نتیجه می توان از گیاه لولیوم دارای اندوفایت به عنوان بیش انباشتگر روی درخاک اطراف معادن فلز روی استفاده نمود.