سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی مهراس مهرابی – عضو هیات علمی گروه اصلاح نباتات تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرما
فاطمه مردان پور – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات

چکیده:

بحث ایمنی و بی خ طر بودن مصرف گیاهان تراریخته برای انسان از مواردی است که بسیار مورد توجه می باشد . در حال حاضر دستاوردهای علمی بسیار با ارزشی در سطح کشور در خصوص دستیابی گیاهان تراریخته از قبیل برنج، پنبه، سیب زمینی، خرما، کلزا ، یونج ه مقاوم به آفات به دست آمده است . یکسری نگرانی ها در خصوص فناوری مهندسی ژنتیک در بین عموم مردم و برخی دانشمندان وجود دارد لذا به منظور استفاده ایمن از فواید و مزایای فناوری مذکور مجموعه تدابیر و مقرراتی اتخاذ شده است که به آن ایمنی زیستی گویند . بسیاری از دانشمندان معتقدند که دستورزی ژنتیکی و تول یدمحصولات تراریخته اگرچه در بسیاری زمینه ها می تواند مفید باشد اما هنوز دارای نکات نامشخص و غیر قاب ل پیش بینی برای سلامت انسان است . موجودات تراریخته مختلف دارای ژن های متفاوتی هستند که با روش های مختلفی منتقل شده اند این امر به این مفهوم است که ایمنی غذا های ناشی از هر یک از موجودات تراریخته باید به صورت مورد به مورد ارزیابی شودو امکان اظهار نظر کلی در مورد تمام موجودات تراریخته و سلامت غذاهای ناشی از آ نها وجود ندارد . درک علمی از عوامل تاثیر گذار بر محصولات تراریخته هنوز در ابتدای راه است و لازم است تا مت خصصین آثار جانبی ارزیابی های خود را به صورت علمی تر بررسی نمایند. هدف از این مقاله بررسی ارزیابی مخاطرات احتمالی گیاهان تراریخته بر سلامت موجودات می باشد