سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهری صفاری – دانشیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

باتلاق بین المللی جازموریان که یکی از مهمترین حوزه های آبریز جنوب شرق کشور محسوب می شود، در آستانه خشکیدگی کامل قرار دارد؛ بسیاری از متخصصین و کارشناسان معتقدند که علت اصلی؛ وجود سدهایی در بالادسترودخانه هلیل رود است؛ این باتلاق بین المللی درمرز استان کرمان و سیستان و بلوچستان و در شهرستان رودبار، جنوب استان کرمان واقع شده است؛ این باتلاق در فصول گرم سال و با کاهش آب کاملاً خشک می شود. با توجه بهنقش موثر این باتلاق وسیع، در حفظ اکوسیستم طبیعی منطقه، اجرای طرح های آبخیزداری روی رواناب های کوه های رمشک، مارز، زهکلوت رودبار و دلگان و ساماندهی چرای دامها در این منطقه و نیز اجرای طرح های آبخیزداریدر سر شاخه های حوزه های آبریز جازموریان و پوشش دهی و بهره وری از طریق انتقال آب قابل توصیه است. در این مقاله سعی بر آنست که چگونه تهدید طبیعت و فرسایش آبخیزها؛ نظام آبخیزداری را در حوزه ها مختل می سازد و روز بروز از تعداد چشمه های تغذیه کننده رودها کاسته می شود و این رودخانه ها به رودخانه های سیل آسا در زمانبارندگی و رودخانه های خشک در سایر فصول تبدیل می شوند؛ ضمناً چگونگی تهدید این نعمات طبیعی، با سدسازی، بدون ارزیابی زیست محیطی مورد بررسی و پیامدهای زیانبار این سازه های پر خرج بازبینی می شوند.