سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین کنگره ملی توسعه خوشه صنعتی قطعات خودرو

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

چکیده:

رشد روز افزون جمعیت و بروز مشکل ترافیک نیازمند ارائه راهکار و طرح نوینی در سیستم حمل ونقل درون شهری میباشد. ارائه و اجرای طر حهای مختلف در سالهای اخیر اگر چه تا حدودی در بهبود ترافیک شهری مؤثر بوده است، اما هیچ یک از این راه حلها، اصولی و مستمر نبوده است. یکی از راهکارهای مهم و اساسی در حل معضل ترافیک شهری، احداث و بهرهبرداری سریع از راه آهن شهری و یا مترو میباشد. ارائه واجرای طرحهای قطارشهری در شهرهای بزرگ کشور که از چند سال پیش آغاز شده است همواره با مشکلات فراوانی روبرو بوده که در این ارتباط به بررسی عمدهترین معضلات اجرای پروژه های طرحهای قطارشهری و ارائه پیشنهادات،وراهبردهائی برای تسریع درامر فوق به طور خلاصه اشاره میگردد.