سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرشاد کیوان بهجو – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
کیوان محمدی دشتکی –

چکیده:

بهره برداری از جنگلها نیز در طول سالیان مختلف دستخوش تغییرات بوده که امروزه به عنوان یک مشکل اساسی و معضل جهانی مطرح می گردداین تحقیق با هدف امکان پذیری کاهش خسارت به جنگلها در اثر فعالیت های مدیریتی انجام شد نتایج این بررسی حاکی از آن است که شرکت بهره بردار نیز هیچ میلی درکاهش هزینه های محیط زیستی نیز ندارد چرا که هیچ هزینه ای را بابت خسارت وارده به جنگل پرداختنمی کند که این مساله به تدریج در سالهای آتی جنگلهای شمال ما را به سمت نابودی پیش خواهد برد.