سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش جامعه ایمن شهر تهران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا جوهری – اعضاء هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد
ناهید خلدی – اعضاء هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد
رضا محمدحسین زاده – دکتری عمومی
محمد حسن هاشمی زاده – دکتری عمومی

چکیده:

در عصر حاضر با پیشرفت های چشمگیر در امر بهداشت و پیشگیری از بیماری های عفونی و غیر عفونی و فراهم شدن وسایل آسای و رفاه و کاهش میزان مرگ و میر ناشی از بیماری ها حوادث یکی از علل عمده مرگ و میر و معلولیت بوده و پس از بیماری های قلب و عروق و سرطان در رتبه سوم قرار دارد. سوانح ناشی از کار یکی از انواع مهم حوادث است که سالانه زیان های جانی و مالی فراوانی به کشور تحمیل می کند. به دلیل اهمیت پیشگیری از سوانح حین کار در این طرح آگاهی نگرش و عملکرد شاغلین صنعت چوب شرق تهران در زمینه پیشگیری از سوانح مورد بررسی قرار گرفت.