مقاله آگاهی و عملکرد دانش آموزان دختر مقطع سوم راهنمایی شهر تبریز در مورد کم خونی فقر آهن و مصرف مکمل آهن توزیعی در مدارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در مجله پزشکی هرمزگان از صفحه ۲۶۵ تا ۲۷۲ منتشر شده است.
نام: آگاهی و عملکرد دانش آموزان دختر مقطع سوم راهنمایی شهر تبریز در مورد کم خونی فقر آهن و مصرف مکمل آهن توزیعی در مدارس
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهی
مقاله عملکرد
مقاله فقر آهن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدعلیزاده چرندابی سکینه
جناب آقای / سرکار خانم: صحتی شفایی فهیمه
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی ممقانی مهرانگیز
جناب آقای / سرکار خانم: سلمانی رقیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آنمی فقر آهن شایع ترین مشکل سوء تغذیه در جهان، خصوصا در کشورهای جهان سوم است که می تواند باعث ضعف و اختلال در رشد بدنی، ضعف سیستم ایمنی و افزایش مرگ و میر شود. نوجوانان از گروه های در معرض خطر فقر آهن هستند و مکمل آهن مقرون به صرفه ترین و شایع ترین استراتژی مورد استفاده کشورهای پیشرفته برای کنترل آن است. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت آگاهی دانش آموزان دختر مقطع سوم راهنمایی شهر تبریز در مورد فقرآهن و عملکرد آنها در مصرف مکمل آهن توزیعی در مدارس انجام گرفت.
روش کار: در این مطالعه مقطعی، ۹۲۰ دانش آموز دختر از ۱۰ مدرسه پرسشنامه خودساخته، مشتمل بر اطلاعات دموگرافیک و سوالات سنجش آگاهی و عملکرد را که روایی و پایایی آن تعیین شده بود، تکمیل نمودند. انتخاب مدارس به صورت سهمیه ای از بین مدارس راهنمایی مناطق پنج گانه تبریز صورت گرفت. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS 13 و آزمون های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نمره آگاهی و عملکرد هر فرد از محدوده ۱۰۰-۰ مورد محاسبه قرار گرفت.
نتایج: میانگین و انحراف معیار نمره آگاهی دانش آموزان به ترتیب ۵۲٫۴ و ۱۳٫۰ و نمره عملکرد آنها به ترتیب ۶۳٫۴ و ۱۱٫۳ بود. میزان آگاهی و عملکرد دانش آموزانی که والدین آنها کارمند بودند بیشتر از بقیه بود که از نظر آماری این تفاوت معنی دار بود (P<0.05). با افزایش تعداد اعضای خانواده میانگین نمره آگاهی کاهش یافته و بیشترین میانگین آگاهی و عملکرد دانش آموزان در خانواده های تک فرزندی بود. شایع ترین دلیل عدم مصرف قرص ها را رنگ و طعم قرص ها بیان نمودند.
نتیجه گیری: با توجه به میزان آگاهی و عملکرد دانش آموزان، برای اجرای بهتر و موثرتر برنامه آهن یاری در مدارس کشور لزوم برگزاری کلاس های آموزش تغذیه و آهن یاری برای دانش آموزان و مادران آنها و نیز توجه به کیفیت قرص های توزیعی، احساس می شود.