مقاله آگاهی مردان شاغل مبتلا به اچ. آی. وی/ ایدز از قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در حقوق پزشکی از صفحه ۶۷ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: آگاهی مردان شاغل مبتلا به اچ. آی. وی/ ایدز از قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهی
مقاله ایدز
مقاله تامین اجتماعی
مقاله حقوق بیمار
مقاله کار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسیان لادن
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: بیماران مبتلا به اچ.آی.وی در ایران با مشکلات اجتماعی مانند طرد و تبعیض در محل کار مواجهند و عدم آگاهی آنان به ایدز از قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی به عدم توامندی آنان در جهت احیاء حقوق خویش می انجامد. هدف اصلی این مطالعه، تعیین میزان آگاهی مردان شاغل حقوق بگیر مبتلا به اچ. آی. وی/ ایدز مراجعه کننده به کلینیک ایدز بیمارستان امام خمینی تهران از قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی است.
روش بررسی: این پژوهش، یک مطالعه توصیفی- تحلیلی است. حجم نمونه ۱۱۳ نفر بوده که با روش نمونه گیری غیر احتمالی متوالی آسان و در دسترس تعیین و انتخاب و داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شد.
یافته ها: اکثر مردان شاغل مبتلا به اچ. آی. وی/ ایدز آگاهی بالایی (۶۱٫۹ درصد) از قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی داشته و اقلیت ناچیزی (۵٫۳ درصد) از آنان از آگاهی پایین برخوردار بودند. آگاهی اکثر آنان از قوانین و مقررات اصول کار، شرایط کار و خدمات رفاهی و بهداشت کار در سطح بالایی (به ترتیب، ۷۵٫۲ درصد، ۸۶٫۷ درصد و ۶۱٫۱ درصد) قرار داشت. در مقابل، غالب آنان از قوانین و مقررات اشتغال اتباع بیگانه و مراجع حل اختلاف آگاهی متوسطی (به ترتیب، ۵۱٫۳ درصد و ۷۵٫۲ درصد) داشتند.
نتیجه گیری: آگاهی از حقوق کار و تامین اجتماعی به عنوان یک بسته حمایتی شاغلین مبتلا به اچ. آی. وی/ ایدز تلقی می شود. درگیر کردن رسانه های ارتباط جمعی در اطلاع رسانی و اجرای برنامه های آموزشی مربوط به حقوق این بیماران در ارتقاء سطح آگاهی آنان ضروری است.