مقاله آگاهی بین ذهنی: طراحی بسته آموزشی مادر – شیرخوار و بررسی اثربخشی آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در روانشناسی تحولی (روانشناسان ایرانی) از صفحه ۱۷ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: آگاهی بین ذهنی: طراحی بسته آموزشی مادر – شیرخوار و بررسی اثربخشی آن
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهی بین ذهنی
مقاله دلبستگی
مقاله مادر
مقاله شیرخوار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گنجوی آناهیتا
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهری محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی منصوره السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از آنجا که آگاهی بین ذهنی مادر در حین تعامل با کودک شیرخوار در طول سال نخست زندگی، اهمیت دارد و در پیش بینی امنیت/عدم امنیت دلبستگی شیرخوار نقش مهمی را ایفا می کند، مطالعه حاضر بر طراحی بسته ای آموزشی برای افزایش آگاهی بین ذهنی مادران دارای شیرخوار ۷-۶ ماهه و بررسی اثربخشی آن متمرکز شد. ۲۰ زوج مادر شیرخوار دلبسته ناایمن که با استفاده از مصاحبه رابطه کنونی (کرول و اونز ، ۱۹۹۶) انتخاب شدند، در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. آگاهی بین ذهنی از طریق عبارت های متناسب یا ناهماهنگ بیان شده از سوی مادر به شیرخوار در حین بازی آزاد ۲۰ دقیقه ای مورد سنجش قرار گرفت. نتایج تحلیل کوواریانس نشان دادند که آگاهی بین ذهنی مادران گروه آزمایش در پس آزمون، به نحوی معنادار، نسبت به گروه گواه افزایش یافت، زیرا مادران این گروه از ظرفیت قراردادن خود در وضعیت ذهنی شیرخوار برخوردار شده بودند.