مقاله آگاهی اساتید پرستاری و پرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از حوادث پرتویی و نحوه مقابله با آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۳ در مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی از صفحه ۷۸ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: آگاهی اساتید پرستاری و پرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از حوادث پرتویی و نحوه مقابله با آن
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهی
مقاله برنامه درسی
مقاله حوادث پرتویی
مقاله مصدومین هسته ای
مقاله پرستار
مقاله دانشجوی پرستاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدعباس
جناب آقای / سرکار خانم: موسی رضایی امیر
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامیان جلیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در کنار کاربردهای صلح آمیز پرتوهای یون ساز کاربردهای مخرب آن ها همواره حیات امروز جامعه بشری را تهدید می کند. یکی از اقدامات عمده در بلایا و حوادث از جمله حوادث پرتویی رسیدگی به موقع و مراقبت پزشکی افراد حادثه دیده است و امروزه آشنایی با مقابله در برابر حوادث هسته ای و پرتویی بخشی از آموزش مراقبتی مدرن را به خود اختصاص داده است. هدف از این مطالعه، بررسی آگاهی اساتید پرستاری و پرستاران بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از حوادث پرتویی و نحوه مقابله با آن بود.
روش ها: در این مطالعه توصیفی مقطعی، آگاهی ۱۲۴ نفر از پرسنل پرستاری سه مرکز درمانی و اساتید پرستاری با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته مورد بررسی قرار گرفت. پس از جمع آوری اطلاعات، داده ها با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: ۵٫۸۰% واحدهای مورد پژوهش زن و ۵٫۱۹% مرد بودند. میانگین سن واحد های مورد پژوهش (۸٫۷۴±) ۳۵٫۷۸ سال بود. از نظر مدرک تحصیلی، بیشتر واحدهای مورد پژوهش در بیمارستان های منتخب، دارای مدرک کارشناسی بودند. آگاهی افراد شرکت کننده در این مطالعه از تجهیزات مانیتورینگ پرتوهای رادیواکتیو (۶۸٫۲۹%)، آگاهی از رفع آلودگی مواد رادیواکتیودر محیط بیمارستان (۵۲٫۵%)، آشنایی با پروتکل درمانی خاصی برای درمان مصدومین هسته ای (۵۲٫۱%)، آگاهی از روش های حفاظت از خود در شرایط یک حادثه هسته ای (۵۷%) و آشنایی به پروتکل خاصی برای گزارش کردن موارد آسیب با تابش های هسته ای (۴۷٫۵%) بود.
نتیجه گیری: با توجه به یافته های حاصل از مطالعه و اهمیت آشنایی پرستاران دنیای امروز با امر مراقبت و درمان مصدومین حوادث پرتویی، اهمیت هرچه بیش تر گنجاندن مباحث مربوط به این مساله در برنامه درسی دانشجویان پرستاری و نیز برنامه ریزی برای آموزش مداوم پرسنل پرستاری امری ضروری به نظر می رسد.