مقاله آگاهی از حقوق بیمار و رعایت آن از دیدگاه بیماران و پرستاران: مطالعه ای در مراکز جراحی محدود شهرستان کرمان در سال ۱۳۹۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در اخلاق زیستی از صفحه ۳۱ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: آگاهی از حقوق بیمار و رعایت آن از دیدگاه بیماران و پرستاران: مطالعه ای در مراکز جراحی محدود شهرستان کرمان در سال ۱۳۹۲
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حقوق بیمار
مقاله آگاهی
مقاله رعایت
مقاله مراکز جراحی محدود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نکویی مقدم محمود
جناب آقای / سرکار خانم: امیراسماعیلی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی نیا راحیل
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی سیدسعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه به رغم تلاش های کادر درمانی و امکانات وسیع، میزان نارضایتی و شکایت بیماران رو به افزایش است. بی شک بخش عمده ای از رضایتمندی بیماران به رعایت حقوق آنان توسط کادر درمانی مربوط می شود، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان آگاهی و رعایت حقوق بیمار، در مراکز جراحی محدود کرمان انجام شد. در این مطالعه توصیفی ـ مقطعی، ۳۸۴ بیمار بستری و کلیه پرستاران شاغل در مراکز جراحی محدود مشارکت کردند. داده ها از طریق دو پرسشنامه جمع آوری گردید. طبق نتایج، میزان آگاهی از منشور حقوق بیمار ۸۰٫۲ درصد در سطح خوب و میزان رعایت منشور فوق ۵۲٫۶ درصد در سطح مطلوب بود که بین میزان آگاهی و رعایت، ارتباط آماری معناداری وجود داشت. همچنین مشخص شد سطح آگاهی، با جنسیت و مرکز درمانی و نوع بیمه، و میزان رعایت با نوع بیمه ارتباط آماری دارند. بیشترین و کم ترین میزان رعایت به ترتیب مربوط به گویه حق دریافت خدمات مطلوب سلامت و حق دریافت اطلاعات کافی بود. این نتایج نشان می دهد علیرغم آگاهی مطلوب، میزان رعایت حقوق بیمار در حد مطلوبی نیست، بنابراین ممکن است عواملی غیر از آگاهی هم دخیل باشند، لذا پیگیری موارد نقض حقوق بیماران، تصویب قوانینی برای تضمین رعایت آن و پایش اجرای این قوانین، جهت ارتقای رضایتمندی بیماران ضروری است.