مقاله آکوآمین-تی ضدعفونی کننده مناسب در کنترل قارچ زدگی، افزایش چشم زدگی و تخم گشایی تخم قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در شیلات از صفحه ۱۱ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: آکوآمین-تی ضدعفونی کننده مناسب در کنترل قارچ زدگی، افزایش چشم زدگی و تخم گشایی تخم قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ضدعفونی تخم
مقاله قزل آلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss)
مقاله آکوآمین- تی
مقاله آلودگی قارچی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کیادلیری میلاد
جناب آقای / سرکار خانم: زمینی عباسعلی
جناب آقای / سرکار خانم: آذری تاکامی قباد
جناب آقای / سرکار خانم: وهاب زاده رودسری حبیب
جناب آقای / سرکار خانم: ساعدی مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه برای ارزیابی اثرات آکوآمین- تی بر روی کنترل آلودگی های قارچی، درصد چشم زدگی، تخم گشایی و بازماندگی تخم قزل آلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss) به مدت ۲۹ روز انجام شد. هر تیمار شامل ۳ تکرار و هر تکرار شامل ۱۶۵۰ عدد تخم در هر تراف کالیفرنیایی بود، به طوری که در تیمار شاهد از هیچ گونه مواد ضدعفونی استفاده نشد ولی در تیمار ۲ از اشعه ماوراءبنفش با طول موج ۶۰ وات (روش معمول ضدعفونی آب کارگاه های تکثیر) و در تیمارهای ۳ تا ۵ از آکوآمین تی با دوزهای ۲، ۳ و ۴ گرم در لیتر استفاده شد. در طول دوره آزمایش، درصد قارچ زدگی، چشم زدگی، تخم گشایی و درصد بازماندگی اندازه گیری شد. در پایان آزمایش، نتایج اختلاف معنی داری در فاکتورهای مورد بررسی در تیمارهای مختلف نشان داد، به طوری که تیمار آکوآمین-تی، ۴ گرم در لیتر کم ترین میزان قارچ زدگی را در بین تیمارهای مختلف داشت (p<0.05) و همچنین تیمار آکوآمین- تی ۳ گرم در لیتر بیش ترین میزان درصد چشم زدگی، تخم گشایی و بازماندگی را نسبت به سایر تیمارهای مختلف از خود نشان داد (p<0.05). در نهایت، نتایج این آزمایش نشان داد که آکوآمین -تی ۳ گرم در لیتر یک ماده موثر برای کاهش بار آلودگی های قارچی در تراف های تخم قزل آلای رنگین کمان می باشد و پیشنهاد می شود که مطالعات دیگری بر روی ضدعفونی این ماده بر روی تخم ماهیان دیگر انجام گیرد.