مقاله آپوپتوز: مرگ برنامه ریزی شده سلولی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از صفحه ۴۹ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: آپوپتوز: مرگ برنامه ریزی شده سلولی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آپوپتوز
مقاله مرگ برنامه ریزی شده سلول
مقاله کاسپاز
مقاله خانواده Bcl-2
مقاله خانواده IAP

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هنردوست مریم
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمان جاهی حوریه
جناب آقای / سرکار خانم: رجایی فرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فرایند آپوپتوز یا مرگ برنامه ریزی شده سلول به عنوان روشی حفاظت شده، تحت کنترل ژن هاست که به منظور حذف سلول های ناخواسته یا غیرضروری در موجودات زنده به کار می رود و در بسیاری از مکانیسم های سیستم ایمنی یا بیماری ها مداخله می کند. اصلی ترین تفاوت این مسیر با نکروز سلولی به عنوان مسیر اصلی حذف سلول های ناخواسته، در عدم ایجاد التهاب و اثر محدود به سلول های هدف است. آپوپتوز در فرایندهای مهم زیست شناختی مانند تکامل طبیعی، هومئوستاز بافتی، حذف سلول های تخریب شده یا آلوده به ویروس و حذف سلول های ایمنی فعال شده علیه آنتی ژن های خودی نقش بسیار حیاتی را بر عهده دارد. این فرایند در تنظیم میزان رشد، تکثیر سلول ها، تکامل و سلامت بدن بسیار مهم بوده و بروز بسیاری از بیماری های اتوایمیون، سرطان ها و عفونت های ویروسی نتیجه عملکرد ضعیف یا مهار شدن پدیده مرگ برنامه ریزی شده سلولی است. بنابراین هدف اصلی مطالعه های آپوپتوزی، تمرکز بر روی شناخت اجزای مولکولی و مکانیسم های تنظیمی به خصوص خانواده Bcl-2 و خانواده IAP به عنوان مهم ترین گروه های تنظیمی است و این اطلاعات کمک می کند تا با به کارگیری عوامل درمانی که این فرایند را متاثر می کنند، درمان بیماری های تخریب عصبی و بیماری های تکثیری نظیر سرطان دور از ذهن نباشد.