مقاله آیین دادرسی مربوط به دعاوی تصرف عدوانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در مطالعات حقوق خصوصی (حقوق خصوصی) از صفحه ۵۳ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: آیین دادرسی مربوط به دعاوی تصرف عدوانی
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آیین دادرسی
مقاله عدوانی
مقاله دعوا
مقاله تصرف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابهری حمید
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طبق ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای تصرف عدوانی عبارت است از: «ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.» دعوای تصرف عدوانی به منظور حمایت از تصرفات افراد برای حفظ امنیت و آرامش اجتماعی پیش بینی شده است و لذا دارای احکام و شرایطی خاص از لحاظ نحوه رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن می باشد که این دعوا را از سایر دعاوی متمایز می کند. در این تحقیق، آیین دادرسی مربوط به دعوای تصرف عدوانی بررسی می شود تا احکام ویژه این دعوا شناسایی شوند.