مقاله آیکونوگرافی نماد پلنگ و مار در آثار جیرفت (هزاره سوم قبل از میلاد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش های باستان شناسی ایران (نامه باستان شناسی) از صفحه ۷ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: آیکونوگرافی نماد پلنگ و مار در آثار جیرفت (هزاره سوم قبل از میلاد)
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آیکونولوژی
مقاله آیکونوگرافی
مقاله اسطوره
مقاله جادو
مقاله ایزدبانو
مقاله پلنگ و مار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفیع فر جلال الدین
جناب آقای / سرکار خانم: ملک مهران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برخی آثار باستانی، حامل ارزش ها و پیام های نهادینه ایست که بر اساس باورها و اعتقادات بشر کهن، در قالب آثار هنری و در تار و پود نقش های آن ها، تجسم یافته اند و برای درک معنایی این نقوش کهن، نیاز به شناخت مولفه های نمادینی است که زمانی، چون زبان کلامی، معنایی مشخص در فرهنگ های کهن داشتند و به نوعی بازنمودی از باورهای اسطوره ای بودند. در این راستا آیکونولوژی می کوشد تا مولفه های نمادین را که به صورت مکرر و مسلط و بر اساس فرهنگ های گوناگون، بازنمایی یافته اند، با ارایه روشی علمی تفسیر نموده، و معنای این مولفه ها را روشن و بر اساس تحلیل و رده بندی آیکونوگرافیک آن ها، به ارزش های نمادین فرهنگی دست یابد. مولفه های نمادین در نظام نمادین زبانی به شکل کلامی، تصویری و یا رفتاری خود را باز می نمایند و اگرچه آیکونولوژی پژوهشی درباره محتوای تصاویر است، اما اساسا درپی ارتباط این مولفه ها در نظام گسترده تر نمادین فرهنگی است. این مقاله می کوشد به یاری روش آیکونوگرافی به درک معنایی نقش نمادین پلنگ و مار در دست ساخته های سنگ کلریتی جیرفت (هزاره سوم ق.م) بپردازد. دراین راستا، پیش از هر چیز نیاز به درک بافت فرهنگی این دوران و شیوه های بازنمود باورهای آن است. به همین منظور از طریق آیکونوگرافی به باور مسلط ایزدبانوی بزرگ در این دوران و تاثیر و تاثر چنین باوری در نقش مایه های تصویری به ویژه نقش پلنگ و مار خواهیم پرداخت.