مقاله آیا می توان از NEO-FFI برای سنجش پنج عامل اصلی شخصیت در ایران بهره برد؟ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار) از صفحه ۹۵ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: آیا می توان از NEO-FFI برای سنجش پنج عامل اصلی شخصیت در ایران بهره برد؟
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله NEO-FFI
مقاله شخصیت
مقاله مدل پنج عاملی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دائمی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: بخشی علی
جناب آقای / سرکار خانم: جوشن لو محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ابزارهای بسیاری برای سنجش مدل ۵ عاملی در کشورهای غربی ساخته شده است که از جمله پرکاربردترین آنها آزمون شخصیتی NEO-FFI است.این آزمون از محبوبیت قابل توجهی در بین محققان ایرانی برخوردار است و در پژوهش های فراوانی به کار گرفته شده است. به منظور بررسی ساختار عاملی این آزمون، ۱۶۰۵ دانشجوی ایرانی مورد بررسی قرار گرفتند.برای تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده شد. بر اساس نمودار سنگریز پنج عامل استخراج گردید.با این حال پنج عامل استخراج شده با پنج عامل اصلی شخصیت تفاوت های بسیاری دارند. تنها دو عامل از پنج عامل اصلی شخصیت (با وجدان بودن و روان رنجورخویی) در این تحلیل تا حدی باز تولید شدند.به علاوه پنج عامل استخراج شده درصد نسبتا کمی از پراکندگی نمرات آزمون (۳۲٫۳۲%) را تبیین می کنند. تحلیل عاملی اکتشافی نیز نشان داد که شاخص های برازش مدل بسیار ضعیف است. روی هم رفته این نتایج نشان از ساختار عاملی غیرشفاف و ناخالص این آزمون در نمونه مورد استفاده دارد و کاربرد پذیری آن را در نمونه های ایرانی با شک و تردید همراه می کند.