مقاله آیا تغییر مربی عملکرد تیم های فوتبال حرفه ای را بهبود بخشیده است؟ مطالعه تطبیقی تیم های لیگ برتر فوتبال ایران و پنج لیگ معتبر اروپایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مدیریت ورزشی (حرکت) از صفحه ۱۹۱ تا ۲۰۶ منتشر شده است.
نام: آیا تغییر مربی عملکرد تیم های فوتبال حرفه ای را بهبود بخشیده است؟ مطالعه تطبیقی تیم های لیگ برتر فوتبال ایران و پنج لیگ معتبر اروپایی
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغییر مربی
مقاله عملکرد تیم
مقاله لیگ برتر فوتبال
مقاله مطالعه تطبیقی
مقاله کوتاه مدت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهنام محسن
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بخشنده حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر مقایسه تاثیر تغییر مربی بر عملکرد تیم در لیگ برتر فوتبال ایران با پنج لیگ معتبر اروپا بود. طرح تحقیق، کمی و روش تحقیق، علی – مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی ۳۴۰ تیم حاضر در لیگ برتر فوتبال ایران و لیگ های منتخب اروپایی (لیگ برتر انگلیس، لالیگای اسپانیا، سری آ ایتالیا، بودنس لیگای آلمان و لیگ ۱ فرانسه) در فصول ۲۰۰۸-۲۰۰۹، ۲۰۰۹-۲۰۱۰ و ۲۰۱۰-۲۰۱۱ بود که از بین آنها، ۱۳۳ تیم در طول فصل مسابقات لیگ، مربی خود را تغییر داده بودند. نتایج آزمون t مستقل نشان داد که تغییر مربی بر عملکرد (کوتاه مدت و بلندمدت) تیم های لیگ برتر فوتبال ایران و لیگ های منتخب اروپایی تاثیری ندارد (P>0.05). نتایج آزمون MANOVA برای متغیرهای وابسته تاثیر کوتاه مدت و بلندمدت نشان داد که تاثیر تغییر مربی بر عملکرد تیم در بین لیگ های مختلف متفاوت است (P<0.001). نتایج آزمون تعقیبی نیز نشان داد تاثیر تغییر مربی بر عملکرد کوتاه مدت و بلندمدت تیم در لیگ برتر ایران با بیشتر لیگ های منتخب اروپایی تفاوت معناداری دارد (P<0.001) و در لیگ های اروپایی تغییر مربی بر عملکرد تیم ها بیشتر اثر گذاشته است.