مقاله آیا اپروچ «اسمیت پترسون» برای شکستگی غیر قابل جا اندازی سر فمور (بروم بک-نوع ۴) مناسبترین است؟ گزارش دومورد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از صفحه ۴۵۰ تا ۴۵۶ منتشر شده است.
نام: آیا اپروچ «اسمیت پترسون» برای شکستگی غیر قابل جا اندازی سر فمور (بروم بک-نوع ۴) مناسبترین است؟ گزارش دومورد
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله غیر قابل جا اندازی
مقاله هیپ
مقاله دررفتگی
مقاله سر فمور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: طرازجمشیدی محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیم زاده محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: پارسا علی
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شکستگی-دررفتگیهای سر فمور از جمله موارد نادر است. و مواردی که غیر قابل جا اندازی است، خیلی نادر ترند. البته موارد غیر قابل جا اندازی واقعی باید از موارد ریداکشن نا کامل ثانوی به گیر افتادن نسج یا استخوان تفکیک شوند.روشهای جراحی مختلفی برای جا اندازی این دررفتگی ها و ثابت نمودن شکستگی ها به کار می رود. اپروچ اسمیت- پترسن در حالیکه بیمار در وضعیت خوابیده به پشت است دید خیلی خوبی به قطعات شکسته می دهد.
معرفی بیماران: دو بیمار با شکستگی در رفتگی تیپ ۴ بروم بک گزارش شده اند. پس از عمل بیماران تا سه ماه اجازه وزن گذاری نداشتند. پس از ۱۴ و ۱۰ ماه از آسیب، نتایج خوب است.
نتیجه گیری: به نظر می رسد اپروچ اسمیت-پترسن برای چنین آسیبهایی مناسب است.