مقاله آیا امور واقع سلبی می توانند مشکل گزاره های صادق سالبه را حل کنند؟ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در جستارهای فلسفی (پژوهش های فلسفی) از صفحه ۲۷ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: آیا امور واقع سلبی می توانند مشکل گزاره های صادق سالبه را حل کنند؟
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صادق ساز
مقاله گزاره های صادق سالبه
مقاله قطبیت
مقاله تعهد وجودی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زمانی محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گزاره های صادق سالبه برای اصل صادق سازی مشکل می آفرینند. شهودا چنین گزاره هایی نه به سبب وجود چیزی یا چیزهایی، بلکه به سبب عدم چیز یا چیزهایی صادق اند. در حالی که اصل صادق سازی لازم می آورد که گزاره های صادق به سبب وجود چیز یا چیزهایی صادق باشند. برای حل این مشکل یا باید اصل صادق سازی را بازبینی کرد یا به هستان شناسی مختار چیزی افزود. حکم به وجود امور واقع سلبی از جمله هزینه های متافیزیکی ای است که برخی برای حفظ اصل صادق سازی پرداخته اند. در این مقاله ابتدا مقدماتی درباره اصل صادق سازی و مشکلی که گزاره های صادق سالبه برای آن می آفریند، می آورم. پس از توضیحی کوتاه درباره راه حل های ممکن، در ادامه مقاله به یکی از آن ها، توسل به امور واقع سلبی، می پردازم. ابتدا نشان می دهم کدام خوانش از امور سلبی مناسب تر است. سپس با رد برخی اشکال هایی که به این خوانش وارد کرده اند، نشان می دهم که این به ترین خوانش هم با سه اشکال مواجه است.