مقاله آیا اعمال بارگذاری بر عضلات ثبات دهنده اسکاپولا می تواند باعث بهبود تکرارپذیری آزمون لغزش خارجی اسکاپولا گردد؟ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در توانبخشی نوین از صفحه ۳۸ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: آیا اعمال بارگذاری بر عضلات ثبات دهنده اسکاپولا می تواند باعث بهبود تکرارپذیری آزمون لغزش خارجی اسکاپولا گردد؟
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسکاپشن با بارگذاری
مقاله آزمون لغزش خارجی اسکاپولا
مقاله ورزشکاران
مقاله تکرارپذیری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آذرسا محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: شادمهر آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: معروفی نادر
جناب آقای / سرکار خانم: باقری حسین
جناب آقای / سرکار خانم: جلایی شهره
جناب آقای / سرکار خانم: میر سیدمحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: ثبات و کنترل عصبی عضلانی عضلات اسکاپولا، عوامل مهمی در عملکرد شانه حین فعالیت های دینامیک می باشند. الگوی سه بعدی حرکت یکپارچه بین مفاصل گلنوهومرال واسکاپولوتوراسیک به عنوان ریتم اسکاپولوهومرال شناخته می شود. درگیر شدن بیشتر عضلات روتاتورکاف و اسکاپولا سبب فراخوانی بیشتر واحدهای حرکتی می گردد، بنابراین شاید بتوان با اعمال بار به عضلات اسکاپولا، ارزیابی دقیق تر و جامع تری ازنقش عضلات در وضعیت اسکاپولا داشت.
روش بررسی: ۳۰ نفر بسکتبالیست مذکر ۲۰ تا ۴۰ سال برای انجام آزمون اصلاح شده لغزش خارجی اسکاپولا فراخوانده شدند. فاصله خطی بین زاویه تحتانی اسکاپولا و زایده خاری T7-8 در وضعیت های اسکاپشن ۹۰ درجه بدون اعمال بار و با اعمال بار ۱ کیلوگرمی توسط ۲ آزمونگر در یک جلسه با کالیپر اندازه گیری شد.یکی از آزمونگران یک هفته بعد آزمون را تکرار نمود.
یافته ها: مقادیر Intra-class Correlation Coefficient (ICC) اینتر و اینتراریتر برای اسکاپشن ۹۰ درجه بدون اعمال بار به ترتیب ۰٫۷۳ و ۰٫۸۲ و برای وضعیت اعمال بار ۱ کیلوگرمی به ترتیب ۰٫۵۴ و ۰٫۸۶ بود. میزان Standard Error of Measurement (SEM) در اندازه گیری های اینتر و اینتراریتر برای اسکاپشن ۹۰ درجه بدون اعمال بار به ترتیب ۰٫۸۳ و ۰٫۵۹ سانتیمتر و برای وضعیت اعمال بار ۱ کیلوگرمی به ترتیب ۰٫۹۷ و ۰٫۴۵ سانتیمتر بود.
نتیجه گیری: اعمال بار ۱ کیلوگرمی در اسکاپشن، بهبود قابل توجهی در تکرارپذیری آزمون ایجاد ننمود که نشان می دهد میزان این بار، برای فعال کردن عضلات در این ورزشکاران مناسب نمی باشد.