اسامی اشخاص:

به عنوان یک قانون کلی، اولین باری که نام شخصی را ذکر می کنید، نام کامل وی را بنویسید (مثلاً: ارنست همینگوی یا مارگارت مید) و بعد از آن، ذکرنام خانوادگی کفایت می کند، مثل: همینگوی یا مید. (در سبک APA فقط نام خانواد استفاده می شود.) عناوین و القاب رسمی را در اشاره به اشخاصی برجسته ی در قید حیات یا متوفی، حذف کنید (مثلا: آقا، بانو، دکتر، جناب). بر طبق قراردادی از پیش تعیین شده تنها القاب اشخاص برجسته همراه با نام آنها ذکر می شود (مثلاً: لرد بایرون، دکتر جانسون، بانو ادیت سیتولی) اما این قانون برای افراد دیگر صدق نمی کند (مثلا به جای لرد تنیسون، سرتوماس براون و یا سر ادموند هیلاری، تنیسون، براون و هیلاری را به کار برید). به اقتضای عرف همی توانید مخفف اسم اشخاصی معروف را به کار ببرید (مثلا به جای گفتن نام خانوادگی آلیگیری، از “دانته” و به جای میکل آنژلو بناروتی، از “میکل آنژلو” استفاده کنید). همچنین به اقتضای عرف، می توانید اسامی مستعار اشخاصی را به کار برید (مثل: جورج الیوت، ما گسیم گورکی، مارک تواین). به اشخاصی داستانی براساس اسامی انها که در اثار داستانی استفاده شده مراجعه کنید (برای نمونه: هوک، لرد جیم،سانتیاگو، کاپیتان آهب).

شماره گذاری صفحات: شماره ی صفحه را در گوشه ی سمت راست و بالای صفحه، نیم اینج پایین تر از لبه ی بالایی صفحه و به فاصله ی یک اینج از سمت راست قرار دهید. نام خانوادگی خود را قبل از شماره ی صفحه بیاورید. بین شماره ی صفحه و عنوان یا اولین خط متن، به اندازه ی سه خط فاصله دهید طوری که حاشیه ی بالایی، به اندازه ی یک اینچ از بالای صفحه فاصله داشته باشد.هر صفحه ای که قبل از متن مقاله بیاید، باید با حروف کوچک لاتین صفحه گذاری (ii.iii, iv) og)

اگر صفحه ی جداگانه ای با عنوان ” صفحه ی عنوان ” دارید، آن را صفحه ی “i” به حساب آورید اما این حرف الفبایی را در صفحه تایپ نکنید. حتی اگر مشخصات درس مربوطه را در صفحه ی اول می آورید، باید شماره ی صفحه را نیز مشخص کنید (صفحه ی ۲۳۱ را ملاحظه کنید). نام خانوادگی شما باید قبل از شماره ی صفحه قرار بگیرد، مگر اینکه لازم باشد که بی نام بمانید که در این صورت می توانید (مانند سبک APA) مخفف لقب خود را به جای نامتان به کار برید.

نکته اگر کامپیوتر شما به طور خودکار اعداد را در پایین صفحه تایپ میکند و شما نمیدانید که چطور این حالت را عوض کنید بگزارید شماره صفحه در پایین قراربگیرد و فقط نام خود را در گوشه سمت راست و بالای کاغذتایپ کنید.

شماره گذاری فهرستی از موارد: در متن مقاله فهرست موارد را همراه با اعداد داخل پرانتز بیاورید:

اساتید دانشگاه به چهار رتبه تقسیم میشوند۱-مربیان ۲-استاد یاران۳-دانشیاران و (۴) استاد تمام.