سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین سمینار تخصصی محیط زیست و رنگ

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

صادق قاسمی فلاورجانی – دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس، بخش مهندسی معدن
محمود عبداللهی –

چکیده:

معدن کائولن رباط خان طبس در منطقه رباط خان شهرستان طبس از توابع استان یزد قرار دارد. کائولن این معدن از نوع کائولینیت بوده و ناخالصی های از جمله اهن، سیلیس، مواد آلی و کانیهای پتاسیم و سدیم دار بهمراه دارد. هدف از انجام این تحقیق اینست که با استفاده از روش لیچینگ کاهش مقدار آهن را تا حد مطلوب کاهش داده و اثرات زیست محیطی آن بررسی گردد. در مرحله اول تحقیق پس از انجام آزمایشهای مختلف برای شناسایی آهن موجود در نمونه کاتولن، مشخص شد که به احتمال زیاد آهن از نوع هماتیت با عیار Fe=%0/7 می باشد. در مرحله دوم، با استفاده از نرم افزار آماری MiniTab 11,3 و بکارگیری ۵ عامل دما، زمان، نسبت جامد به مایع، کاهنده و pH بروش فاکتوریل کسری آزمایشهای لیچینگ طراحی شد، که با استفاده از عامل احیاء کننده سدیم دی تیونیت به همراه سولفوریک اسید مقدار آهن به ۰/۱۲ درصد رسید. در نهایت دما برابر PH=0.80درجه سانتیگراد ، زمان معادل ۳۰ دقیقه، درصد جامد برابر ۲۰ گرم در لیتر و کاهنده به میزان ۰/۲ گرم بر گرم آهن به عنوان مقادیر بهینه شناخته شدند. همچنین مشخص گردید که pHو دما بیشترین اثر را بر انحلال آهن در محیط کاهنده داشته و تغییرات زمان تقریبا اثری بر واکنشندارد و در نهایت اثرات زیست محیطی این روش در عمل مورد بررسی قرار گرفت.