سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش پژوهشهای ادبی

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

مریم جعفرزاده – مدرس جامعه المصطفی العالمیه
زینب شیخ حسینی – دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی

چکیده:

طبق نظریه ی یونگ انسانه ها موجوداتی دو جنسی هستند که هر کدام عنصر مکمل دیگری را در وجود خود دارد. آنیما بخش زنانه ی روح مردان است که شامل تصویر قوی زن در ناخودآگاه جمعی مرد است. در دیدگاه او کشش و تمایل نسبت به زن در مرد ناشی از همین آرکی تایپ است. آنیما دارای دو بعد مثبت و منفی است. جنبه های مثبت آنیما شامل معشوق، وصف طبیعت، الهام بخشی، راهنما و…است. آنیما در بعد منفی خود، در قالب عفریت مرگ، قاتل عشاق، تخیلات شهوانی و زود رنجی مردان نمایان میشود.در این مقاله علاوه بر تبیین مفهوم آنیما و بیان ابعاد آن، به بررسی این آرکی تایپ در شاهنامه فردوسی،‌از تولد تا مرگ رستم، پرداخته می شود. در این بخش از شاهنامه ابعاد مثبت آنیما بیشتر به چشم می خورد و جنبه های منفی این آرکی تایپ به جز مواردی از عفریت مرگ دیده نمی شود.