مقاله آندومتریوز و سلامت جنسی: یک مرور نظام مند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۳ در پایش از صفحه ۲۵ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: آندومتریوز و سلامت جنسی: یک مرور نظام مند
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آندومتریوز
مقاله سلامت جنسی
مقاله مرور نظام مند
مقاله دیسپارونی
مقاله ارگاسم
مقاله رضایت جنسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گشتاسبی آزیتا
جناب آقای / سرکار خانم: زندی میترا
جناب آقای / سرکار خانم: صدیقی ژیلا
جناب آقای / سرکار خانم: جهانگیری کتایون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آندومتریوز یکی از شایعترین بیماری های زنان در سنین باروری است که آثار منفی بسیاری بر سلامت روان، سلامت جسم و کارآیی شغلی و اجتماعی بیماران دارد. تاثیر بیماری آندومتریوز بر سلامت جنسی زنان کمتر مورد توجه بوده و مطالعات بیشتر بر تاثیر درمان های مختلف بر دو شکایت شایع این بیماران یعنی نشانگان درد و ناباروری و به طور خاص، بر یکی از جنبه های اختلال عملکرد جنسی یعنی دیسپارونیا متمرکز بوده است. هدف این مطالعه ارزیابی جامع مطالعات موجود در زمینه بررسی تاثیر بیماری و درمان های آن بر سلامت جنسی مبتلایان و ارائه نمایی کلی از موضوع است تا توجه محققان و ارائه دهندگان خدمات بهداشتی را بر جنبه های مشکل آفرین و کمتر دیده شده بیماری آندومتریوز یعنی سلامت جنسی این بیماران جلب نماید. در یک مرور نظام مند با استفاده از اصول پریزما مقالات کامل منتشر شده در سالهای ۲۰۱۳-۱۹۷۵ در زمینه آندومتریوز و درمانهای آن استخراج شده و پس از ارزیابی معیارهای ورود و خرو ج و در مرحله بعد بررسی از نظر معیارهای شایستگی ۳۷ مقاله (۳۲ مقاله کمی و ۵ مقاله کیفی) انتخاب و مرور شدند. نتایج نشان داد که در اکثر موارد دیسپارونی به عنوان یکی از نشانگان درد و نه به عنوان یک شکایت جنسی گزارش شده است و سلامت جنسی بیماران تنها در سالهای اخیر مورد توجه محققان و ارائه دهندگان خدمت قرار گرفته است. درد، تواتر رابطه جنسی، عملکرد جنسی، ارگاسم، رضایت جنسی و رضایت شریک جنسی بیشترین موارد اشاره شده در مقالات بودند. زندگی جنسی و اهمیت آن در حفظ رابطه زناشویی و کیفیت زندگی بیماران در کنار متغیرهای زیست شناختی و بالینی باید مورد توجه محققان و پزشکان قرار گیرد.