سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدیوسف پیغمبری – استادیار گروه شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمدحسین قراچه – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته بوم شناسی آبزیان دانشگاه علوم کشاورزی و من

چکیده:

آنتی اکسیدانها نقش بسیار مهمی در حفاظت از موجودات در مقابل استرس های اکسایشی دارند . بطور کلی بسیاری از آنتی اکسیدانهای مصنوعی از قبیل بوتیلیتد هیدروکسی آنیزول، بوتیلیتد هیدروکسی تولوئن، ترت بوتیل هیدرو کوئینون، و پروپیل گالات به محصولات غذایی اضافه شده تا اکسیداسیون چربی را مهار کند. بهر حال، نگرانی های عمیقی در مورد استفاده از آنتی اکسیدانهای مصنوعی به عنوان افزودنیهای غذایی ایجاد شده است .آنتی اکسیدانهای طبیعی از موجودات دریایی از قبیل جلبک های دریایی، بی مهرگان (روتیفرها )، ماهی ها، سخت پوستان(میگو و اسکوئید ) و باکتری های دریایی استخراج شده اند، همچنین پلی فنول ها و کاروتنوئید ها در جلبک ها و میکرو آلگ های دریایی وجود دارند . بعضی ماهی ها و سخت پوستان دارای سطوح بالایی از توکوفرول ها هستند . بعلاوه، پروتئین هیدرولیزات های مشتق از موجودات دریایی یا فراور ده های جانبی آنها و همچنین ترکیبات کیتینی فعالیت ضد اکسایشی بالایی دارند