سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پیمان کاظمی ورنامخواستی – دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده:

این مقاله به بررسی برخی ازآنتن های مورد استفاده دررادار می پردازد ابتدا رادار معرفی می شود و رابطه توان و بهره آن نیز بیان میشود درادامه عملکرد چهارنمونه از آنتن های پرکاربرد درصنعت راداری Parabolic antenna, Antenna With Cosecant Squared Pattern, The Cassegrain antenna,Array antenna بررسی خواهد شد و مزیت ها و معایب های هرکدام بیان می شود و درآنتنهای آرایه ای با شبیه سازی درMATLAB ویژگیهای بهترین آنتن را بدست می آوریم درآخر سعی شده است برای برخی از آنان تصاویری گویا و همچنین نمونه های عملی معرفی شود.