سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی سالاری – بخش مهندسی برق، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مسعود موحدی – بخش مهندسی برق، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این مقاله یک روش مناسب برای دستیابی به پلاریزاسیون دایروی در آنتنهای شکافدار موجبری ارائه می شود، که امکان دستیابی به آرایه دو بعدی و در نتیجه الگوی تشعشعی مناسب را در عین داشتن پلاریزاسیون دایروی ایدهآل، فراهم می سازد. آرایه ۵*۴ طراحی شده، دارای پهنای پرتوی الگوی تشعشعی توان ۱۰ درجه حول محور عمود بر آرایه، نسبت محوری کمتر از ۱dBدر محدوده پهنای پرتو، جهت دهندگی dBi19/9در جهت عمود و سطح گلبرگ فرعیdB-11 می باشد.