سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مسعود فیضی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی پردیس کشاورزی و م
علی جعفری – دانشیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دان
حجّت احمدی – دانشیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دان

چکیده:

اندازه های فیزیکی و حجم انسان اثر قابل توجهی در شکل هندسی بسیاری از طرح ها مخصوصا در طرح هایی که مستقیما با انسان سرو کا دارند، دارد. اما متاسفانه این موضوع/ف د راغلب مواردنادیده گرفته می شودو ردر مواردی به ناچار انسان مشخصات خود را با ماشین سازگار می کنند. این سازگاری توانایی انسان در نشان دادن واکنش سریع و دقیق در محیط های کاری که بعضی از آنها برای انسان بسیار غریب اند را در پی داشته و از این طریق آمار سوانح و تلفات را افزایش می هد. (امیر افضلی،۱۳۸۲) لذا ضرورت دارد تا طراحی هر ماشین ، از جمله ماشین های کشاورزی مطالعات جامعی در خصوص ابعاد انسان و ارتباط آن با ماشین صورت پذیرد که تحقیق حاضر به مطالعه آن می پردازد. آنتروپومتری یکی از شاخه های علم مهندسی عوامل انسانی است که در ان با مطالعات ابعادی انسان، راهکارهایی برای طراحی یک ماشین به منظور آسایش کاربر ارائه می گردد. در این تحقیق ضمن مطالعه سیر تاریخی و تکاملی این علم ، به بیان پتانسیل های آنتروپومتری در طراحی ماشین پرداخته و نکاتی که در این رابطه یک طراح ماشین به ویژه طراح ماشین کشاورزی باید بدان توجه نماید، مطالعه می شود. نتایج مطالعه حاضر می تواند راهکارهای ارزشمندی برای طراحان ماشینهای کشاورزی و کاربران آن ایجاد نماید تا ضمن تامین سلامت و آسایش بیشتر کاربران، فرایندهای مختلف تولید نیز با دقت و صحت و حجم مطلوب صورت پذیرد.