سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید ناظمی – دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

چکیده:

زباله های بیمارستانی ازجمله معضلات محیط زیست می باشند که بررسی کمی آن ضروری به نظر می رسد. هدف از انجام این تحقیق آنالیزکمی-کیفی ونحوه مدیریت مواد زائد بیمارستانی در بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود می باشد . این مطالعه از نوع توصیفی بوده و طی مدت ۴ ماه از مهر تادی ۱۳۸۷ انجام گردید نتایج آن از طریق پرسشنامه و انجام آنالیز فیزیکی زباله ه ای عفونی و شبه خانگی بدست آمده است . مطابق این بررسی میانگین سرانه زباله های عفونی به ازاء هرتخت kg/day 1/28 و میانگین دانسیته آن ۱۱۸/۵kg/m3 می باشد . همچنین سرانه زباله های شبه خانگی ۱/۶۵kg/day به ازاء هر تخت و دانسیته آن ۲۱۲kg/m3 LD میباشد. اجزاء تشکیل دهنده مواد زائد بیمارستانی در بیمارستان امام حسین عبارتند از : پلاستیک ۵۶/۵۷% ، کاغذ ۱۶/۹۳%، شیشه ۵/۶%، فلز ۳/۵۵ %، متفرقه ۱۷/۱۷% ، که پس از جمع آوری بخش شبه خانگی به محل دفن انتقال یافته و بخش عفونی در زباله سوز سوزانده می شود . در حال حاضر زباله های بیمارستان امام حسین(ع) به طور کامل بر اساس اصول و استانداردها دفع نمی گردند.