سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرتضی زارعی – کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست
عباس رئیسی – معاونت خدمات شهری شهرداری میناب

چکیده:

شناخت ویژگیهای کمی و کیفی پسماندهای شهری به عنوان اطلاعات اساسی برای طراحی و بهره برداری سیستم مدیریت پسماند ضروری است هدف نهایی ازاین پژوهش بررسی کمی و کیفی پسماندهای شهر میناب و ارایه راهکارهای مدیریت و پایش زیست محیطی می باشد دراین مطالعه تحلیلی مقطعی تلاش گردید تا اطلاعات مورد نیاز از طریق مراجعه حضوری نظرسنجی از مردم تکمیل پرسشنامه توزین و آنالیز فیزیکی زباله جمع آری و با استفاده از نرم افزار آماری spss پردازش گردد نتایج نشان داد که میزان سرانه تولید پسماند درروز به ازای هر نفر ۶۸۴/۵ گرم است که نشانگر تولید متوسط روزانه ۳۴/۳۸ تن زباله درسطح شهر می باشد بیشترین درصد ترکیب پسماندها دراین شهر مواد آلی فسادپذیر بوده و یکی از روشهای مناسب جهتدفع این پسماندها فرایند کمپوست کودسازی است زباله ها دراین شهر به روش سنتی درطول هفته جمع آوری و با وسایل نامناسب حمل می شود و دفع نهایی آنها بصورت تلنبار ودفن در زمین است.