سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامعلی حقیقت – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط
رامین نبی زاده – دانشیار دانشگاه علومپزشکی تهران
محمد امیدواربرنا – کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
احسان قره چاهی – کارشناسی ارشد

چکیده:

اولین گام درمدیریت یک سیستم دفع صحیح پسماندداشتن اطلاعات درمورد نوع منبع پسماند ترکیب و میزان تولید آن می باشد با افزایش جمعیت و توسعه شهرها و روستاها تولید این مواد افزایش یافته و مشکلات دفع و مدیریت آنها به معضلی برای سیستم مدیریت شهری تبدیل شدها ست ضمن اینکه ارتباط بین نگهداری جمع آوری و دفع مواد زاید بهداشت و سلامت عمومی به اثبات رسیده است هدف ازانجام این مطالعه انالیز کمی و کیفی پسماندهای جامدشهر لار درسال ۱۳۸۹ می باشد درمقایسه با مطالعات انجام شده مقدارزباله تولیدی شهرلار درحد پایین تری نسبت به سایرنقاط ایران بوده و باتوجه به ترکیبات پسماندمناسب جهت تهیه کمپوست و بازیافت می باشد.