سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرتضی زارعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بند
سیدعلی جوزی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
محسن دهقانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس

چکیده:

تعیین خصوصیات کمی و کیفی پسماندهای خطرناک مراکز بهداشتی درمانی به عنوان یکی از معضلات بهداشتی و زیست محیطی ، ضرورتی مهم جهت ارتقاء سطح بهداشت محیط و برنامه ریزی برای مدیریت صحیح این پسماندها می باشد. در این پژوهش توصیفی- مقطعی که جامعه مورد مطالعه آن مراکز بهداشتی درمانی روستاهای شهرستان میناب می باشد اطلاعات مورد نیاز از طریق مراجعه حضوری ، تکمیل پرسشنامه ، نمونه برداری ، توزین و آنالیز فیزیکی زباله ها جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که میانگین کمی کل پسماندهای تولیدی در مراکز بهداشتی درمانی مورد مطالعه ۶۵ کیلوگرم در روز بوده که این مقدار برای پسماندهای شبه خانگی، عفونی و نوک تیز و برنده به ترتیب ۲/۵۹، ۵/۳، ۳/۲ کیلوگرم در روز می باشد. این بررسی مشخص می کند که مدیریت پسماند در این مراکز بهداشتی درمانی مطلوب نبوده و با توجه به مسائل و مشکلات زیست محیطی موجود، افزایش آگاهی مردم و آموزش کارکنان در مورد آلودگی ناشی از پسماندها و اجرای برنامه جداسازی پسماندهای عفونی از پسماندهای عمومی یکی از گام های لازم جهت کاهش مشکلات بهداشتی و زیست محیطی می باشد