سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی علیزاده – دانشجوی دکتری بخش مهندسی مواد – دانشگاه شیراز
سعید کریمی – دانشجوی کارشناسی بخش مهندسی مواد – دانشگاه شیراز
سیداحمد جنابعلی جهرمی – استاد بخش مهندسی مواد – دانشگاه شیراز
اصغر معماری – فولاد آلیاژی ایران

چکیده:

در این مقاله با استفاده از یک مدل دو بعدی انتقال حرارت، توزیع دما و ضخامت پوسته ی در حین انجماد در ریخته گری پیوسته ی بلوم در شرایط عملکرد نرمال و غیرنرمال محاسبه می شود و بر اساس نتایج آن، یک مدل ریاضی جدید برای محاسبه کرنش در پوسته در حین انجماد ارائه می شود. نتایج به دست آمده با استفاده از مدل حاضر با مقادیر کرنش بحرانی مقایسه می شود. نتایج نشان می دهد که کرنش در شرایط کاری نرمال، از کرنش بحرانی کوچکتر است و ترک داخلی هرگز ایجاد نمی شود اما در شرایط کاری غیرنرمال، مجموع کرنش ها افزایش خواهد یافت و با رسیدن به مقدار بحرانی، ترک داخلی ایجاد خواهد شد. مزیت بارز این مدل ریاضی این است که با محاسبه ی شرایط بحرانی ایجاد ترک، می توان شرایط کاری را طوری تغییر داد تا ترک داخلی به وجود نیاید