سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش چیلر و برج خنک کن ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

افشین رزمجویی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی شرکت بهرهبرداری نفت و گاز زاگرس جنوبی، منطق
محمود نصیری – کارشناس ارشد مهندسی نفت
بابک رزمجویی – دانشجوی کارشناسی مکانیک

چکیده:

امروزه کاهش مصرف آب در صنایع از اهمیت بالایی برخوردار است. در صنعت نفت معمولا آب در اثر تماس با هیدروکربنها و مواد دیگر آلوده شده و در اغلب موارد پساب حاصل از آبهای مصرفی مشکلساز میباشد. این پژوهش به بررسی مدلسازی ریاضی بر اساس روابط انتقال جرم بین آلاینده و آب در فرایندهای مصرف کننده آب میپردازد. مدلهای غیرخطی زیادی وجود دارند که اغلب به دلیل غیرخطی بودن به جواب بهینه نمیرسند. در این پژوهش مدل- های غیر خطی موجود به انگیزه حل راحتتر به مدلهای خطی و قابلحل تبدیل میشود. از مهمترین روشهای کاهش مصرف آب تازه، روش استفاده مجدد از پساب فرایندها است. در این میام برجهای خنککننده به دلیل حجم بالای آب مصرفی از اهمیت بالایی برخوردار بوده و مهمترین سهم را در کاهش میزان آب تازه مصرفی دارد. شبکهایی که مورد کمینهسازی قرار میگیرد مربوط به یکی از پالایشگاههای کشور میباشد. در پایان میزان آب مصرفی فرایندها به میزان قابل توجهی کاهش مییابد