سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابراهیم خلیل زاده وحیدی – عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه رازی
ساسان کیاست – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه دانشگاه رازی

چکیده:

شبکه های عصبی مصنوعی به عنوان یک سیستم پردازش اطلاعات می توانند در زمینه های مختلف علوم مورد استفاده قرار گیرند، از مزیت های این سیستم سرعت بسیار بالا و دقت مناسب در تحلیل های گوناگون می باشد. در این مطالعه جمعیت اولیه ای از دال های دوطرفه بتن مسلح با استفاده از تحلیل اجزاء محدود به کمک نرم افزارABAQUS مدلسازی و آنالیز پلاستیک می گردند. پس ازآنکه از صحت مدل از طریق مقایسه با نتایج آزمایشگاهی اطمینان حاصل گردید، با استفاده از نتایج بدست آمده از تحلیل اجزاء محدود ، یک شبکه عصبی آموزش داده می شود بطوری که شبکه بتواند مقدار بار نهایی یک دال دوطرفه را با دریافت مشخصات دال ارائه نماید. سرعت پاسخگویی شبکه عصبی مذکور در مقایسه با کارهای آزمایشگاهی و مدل سازی نرم افزاری بسیار بالا می باشد و همچنین دقت محاسبات شبکه، مناسب و قابل قبول است. در ادامه با استفاده از نتایج بدست آمده، به کاربردهایی از شبکه عصبی آموزش دیده، در بررسی رفتار دال های دوطرفه اشاره می شود