سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود مرادی – مدرسدانشگاه آزاد اسلامی واحد ایوان غرب
آرش احمدی – استادیاردانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

حالتCLILجریان نشت را در دو مینوهای با خنک کنندگی بالا و خیلی از دومینوهای موجود در دمای اتاق تا ۶۷ % بسته به تکنولوژی و ساختار مدار در مقایسه باCHIH کاهش می دهد در نهایت ویژگیهای جریان نشت دو مینوهایdual Vt footedتحت تأثیر فرایندهای مختلف ارزیابی می شود که میانگین جریان نشت عموماً بالاتر از حد معمول است تحقیق ما همچنین نشان می دهد که حالتCHIHحساس ترین حالت وCLIL نیز برای تقویت و کاهش جریان نشت روش مناسبی است